Implementace nových metod a forem výuky předmětu Makroekonomie 2 a Mikroekonomie 2

Project Identification
MUNI/FR/1176/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt si klade za cíl umožnit na přednáškách interakce s velkým množstvím studentů v reálném čase. Navrhujeme zavést do výuky na přednáškách nástroj, který umožňuje hlasování resp. odpovědi na otázky kladené vyučujícím umožňující okamžité reakce studentů pomocí mobilních telefonů/tabletů/notebooků a vyhodnocení odpovědí/hlasování v reálném čase. Předpokládáme, že vyšší zapojení studentů do výuky povede ke zatraktivnění přednášek a následně ke snížení studijní neúspěšnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.