Project information
Modernizace a inovace výuky předmětu Demografie

Project Identification
MUNI/FR/1148/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je inovace a modernizace výuky předmětu Demografie, a to jak po stránce obsahové, tak prezentační. Důraz bude kladen jednak na inovovaný moderní učební text, který bude využitelný pro širší cílovou skupinu, než jen studenty ESF, dále na kvalitě prezentací podpořené mj. odborníky z jiných akademických pracovišť či z praxe a na týmové studentské projekty, které budou realizovány na seminářích.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.