Project information
Modern approaches in teaching European Union and Law (MATEL)

Project Identification
MUNI/FR/0984/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmětem projektu MATEL je inovace předmětu BPR_EUAP Evropská unie a právo prostřednictvím vytvoření obsáhlé e-learningové podpory obsahující podpůrné a doplňkové učební texty a materiály, animace procesů EU, slovník Evropské unie, interaktivní otázky a úkoly k procvičení a kontrolní otázky. Cílem projektu je modernizovat a zatraktivnit výuku, zvýšit rozsah znalostí a pochopení procesů fungování Evropské unie v širších souvislostech a zlepšit celkovou orientaci v dané problematice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.