Project information
Veřejné politiky a jejich dopady 2018 (Politiky 2018)

Project Identification
MUNI/A/1123/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Jedná se o studentský výzkumný projekt, kdy studenti (převážně doktorandi) realizují výzkumy v rámci svého Ph.D. studia v součinnosti se svými školiteli a ostatními akademickými pracovníky. Jedná se o zastřešující projekt, jehož společnou osou je otázka hodnocení dopadů veřejných politik. Projekt navazuje na úspěšné minulé projekty (projekty MUNI/A/0784/2013, MUNI/A/1232/2014, MUNI/A/1047/2015 a MUNI/A/0996/2016), kdy se věnuje (nikoliv výlučně) následujícím politikám. Z pohledu dosahování redistribuce budou hodnoceny politiky důchodové, daňové a rodinné. Z pohledu alokační a technické efektivnosti pak decentralizační aspekty fungování veřejné správy. Hlavním cílem projektu je analyzovat, jaké jsou distribuční dopady a dopady na efektivnost vybraných veřejných politik a posoudit, nakolik jsou tyto dopady v souladu s předpoklady tvůrců politik. Rozšiřujícím aspektem tohoto projektu je otázka schopnosti dosahování cílů politik z instrumentálního pohledu (daňové versus dávkové nástroje) a z pohledu institucionálního (vládní, nevládní poskytovatelé).

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.