Project information
Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury III (CBIPR)

Project Identification
MUNI/A/1133/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Interdisciplinární projekt zaměřený na výzkum a kritickou revizi socio-ekonomických faktorů, které vstupují do ex-post a ex-ante hodnocení rentability dopravních investičních projektů. V současné době používaná hodnocení pracují s takovými hodnotami ukazatelů, který neodpovídají jejich skutečnému stavu a potenciálním změnám poptávky po dopravních službách souvisejících s investičním záměrem, což nedává ve výsledné analýze optimální výsledky. Projekt se zaměřuje na analýzu a predikci poptávky po přepravních službách metodami small-data a big-data s využitím pro ex-post analýzu investičních záměrů s cílem návrhu revize ukazatelů pro hodnocení budoucích projektů. Projekt navazuje na předchozí SV CBA-IP (2016) a CBAIP (2017), které dále rozvíjí o analýzu poptávky a specifikuje možnosti využití ex-post analýz.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.