Od diskriminace k sociální inkluzi: analýza etnických nerovností v českém vzdělávacím systému

Project Identification
MUNI/E/1330/2017
Project Period
12/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je dokončit kapitolu o etnických nerovnostech ve vzdělávání mezi lety 1990 až 2015 v České republice. Kapitola bude součástí knihy Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. Bude se jednat o druhé přepracované a rozšířené vydání této knihy. V prvním vydání této knihy nebyla Česká republika přítomna. Z tohoto důvodu jsme byli osloveni editory knihy Peterem Stevensem (Ghent University) a Gary Dworkinem (University of Houston), abychom kapitolu o České republice připravili. Na projektu participuje dalších 25 zemí. Naše kapitola je plánována v rozsahu 40 normostran. Analytická část naší kapitoly již prošla prvním recenzním řízením v polovině roku 2017 a editoři navrhli její úpravy. Předkládaným projektem tedy žádáme o finanční podporu na přepracování a finalizaci naší kapitoly o České republice. Očekávaný přínos projektu bude: 1) analýza etnických nerovností ve vzdělávání v České republice, která bude publikovaná v knize Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education; 2) prezentace České republiky v mezinárodním výzkumu (role etnicity ve vzdělávání).

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.