Mezinárodní vědecká konference podnikové ekonomiky, managementu a marketingu 2017 (ISCOBEMM 2017)

Project Identification
MUNI/B/1004/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Ve dnech 25. a 26. května 2017 proběhne 2. ročník mezinárodní konference věnované současným trendům a praktickým zkušenostem v oblasti podnikové ekonomiky, managementu a marketingu. Cílem konference je prezentace nových poznatků teorie a praxe. První den bude program konference po plenárním zasedání rozčleněn do dvou sekcí, z nichž jedna je určena výhradně pro doktorandy, kde budou mít možnost prezentovat nejen výsledky svých dosavadních výzkumů, ale také konzultovat své zamýšlené výzkumné záměry s ostatními účastníky jednání. Druhý den budou mít doktorandi příležitost dozvědět se přínosné informace potřebné pro jejich vědeckou činnost prostřednictvím tří odlišně zaměřených workshopů, které budou vedeny zkušenými lektory z řad akademických pracovníků ESF.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.