Project information
Experimentální výzkum rizikových a časových preferencí (Experimentální výzkum rizikových a časových pref.)

Project Identification
MUNI/A/0932/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Časové a rizikové preference představují jedny ze základních preferencí, pomocí kterých lze vysvětlit chování lidí v řadě situací, jako jsou např. investiční rozhodování, spoření, pojistné chování, chování na trhu práce. V tomto projektu odhadneme postoj k riziku a časové preference pomocí různých metod, které se liší svojí komplexností nebo způsobem prezentování volby experimentálním subjektům a srovnáme jejich výsledky. Dále prozkoumáme, zda existuje vztah mezi individuálními rizikovými a časovými preferencemi a dalšími údaji o experimentálních subjektech získanými pomocí dotazníkového šetření. Dále zjistíme, zda se liší postoj k riziku u běžné populace a specifické socio-demografické skupiny s rizikovým povoláním. Projekt se bude také zabývat rizikovými a časovými preferencemi v aukcích. Pomocí experimentální metody prozkoumáme dvě možná vysvětlení, proč v experimentální literatuře není first-price aukce výnosově ekvivalentní s holandskou aukcí.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.