Nástroje podnikového controllingu a jejich IT podpora

Project Identification
MUNI/A/1001/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Hlavním cílem projektu je identifikovat, do jaké míry a jak efektivně tuzemské podniky využívají v oblasti controllingu a interního auditu sofistikované informační a komunikační technologie (ICT). Za ty považujeme ICT nástroje označované zastřešujícím termínem "Business Intelligence", příp. termíny zdůrazňujícími jejich analytické charakteristiky jako "Business Analytics", či "Big data Analytics". K dosažení cíle povede jednak prohlubující literární rešerše kombinovaná s analýzou nabídek poskytovatelů takových řešení, jednak návazné elektronické dotazníkové šetření ve stovkách tuzemských podniků. Obojí přitom nebude akcentovat technologickou stránku, ale uživatelskou, neboť právě controlleři a interní auditoři většinou patří k předním uživatelům zkoumaných ICT nástrojů.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.