Změna, kontinuita a robustnost - současné výzvy sociální politiky a sociální práce (Změna a kontinuita)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1202/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V obecné rovině se projekt zaměří na studium aktuálního problému současné reformy sociální politiky a rozvoje profesních institucí sociální práce. Tyto problémy spočívají zejména v těžkostech sladění flexibilní adaptace politických a profesních činností na nové a proměnlivé sociální podmínky s nutností udržet kontinuitu jejich poslání a cílů a současně robustní vliv na zlepšení společenských podmínek. Flexibilita výkonu vyžaduje větší komplexnost organizačního uspořádání politických a profesních činností. Na druhé straně se jeví, že provázanost a komplexnost různých typů aktivit, aktérů a organizačních systémů významně snižuje možnosti efektivní koordinace a regulace těchto aktivit a oslabuje sílu působení těchto sociálně politických a profesních institucí.
Cílem projektu je popsat, analyzovat a posoudit nové způsoby řešení sociálních problémů (rizik), které se pokouší o inovativní propojení větší flexibility cílů sociálních aktivit s udržením kontinuity a vnitřní integrity organizačních systémů zabezpečujících výkon těchto aktivit a služeb. Součástí tohoto cíle je také definovat nové obsahové i organizačně-administrativní vlastnosti řešení nových sociálních problémů v podmínkách České republiky a případně je porovnat se způsoby řešení v některých jiných evropských zemích.
Projekt navazuje na výzkumné aktivity katedry v uplynulých letech, konkretizuje je a prohlubuje zapojení studentů do výzkumné činnosti. Jeho realizace může přispět k rozvoji obou studijních oborů katedry a k jejich vzájemné výzkumné spolupráci.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.