Project information
Inovace v rozvoji praxí a stáží studentů prezenčního studia

Project Identification
ROZV/66/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law

Na MU není stále dopracován systém praxí a stáží s využitím podnikatelských inkubátorů, klinik a duálního systému výuky (soukromé firmy, veřejná správa, justice, zdravotnická zařízení apod.). Projekt se zabývá touto slabou stránkou školy s cílem dovedení praxí a stáží do této roviny s maximálním propojením na odborníky z praxe a zpětnou vazbu firem ve vztahu k inovacím studijních plánů, studijních oborů a studijních programů. Spolupráce na tvorbě tohoto instituciálního prvku výuky půjde napříč fakultami s využitím odborníků z praxe.

Results

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.