Inovační schopnost jako východisko pro měření inovační výkonnosti organizací

Project Identification
MUNI/A/0909/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Ve výzkumném projektu zkoumáme vztah inovační schopnosti a inovační výkonnosti organizací ze dvou perspektiv. Na úrovni jednotlivců nebo malých skupin zjišťujeme, jak individuální zkušenosti a jednání uvnitř organizací přispívají k tvorbě jedinečných - avšak často nereflektovaných - znalostí jakožto báze pro inovační schopnost organizace. Na úrovni organizace jako subjektu zkoumáme její chování perspektivou dalších vnitropodnikových faktorů ovlivňujících inovační a finanční výkonnost. Implikace výzkumu pro rozhodování managementu plynoucí ze vzájemného podmínění inovační schopnosti a inovační výkonnosti organizace přinášejí vodítka pro vnitroorganizační inovační investice a další opatření spojená s inovacemi.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.