Project information
Hospodářská politika v EU a ČR III

Project Identification
MUNI/A/0915/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předložený projekt specifického výzkumu navazuje (jak již z názvu vyplývá) na dřívější projekty, které již rozvíjely zkoumanou oblast. Nový projekt posunul své těžiště více k analýze vybraných a dlouhodobě nosných témat hospodářské politiky v EU a ČR. Letošní projekt rozvíjí výstupy projektů z let 2014-2015. Hlavním cílem projektu je zapojení studentů doktorského a magisterského studia do vědecké činnosti katedry a to v rámci témat z hospodářské politiky, která jsou pro rozvoj katedry klíčová.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.