Project information
Inovační výkonnost a její reflexe v inovační politice (INOPO)

Project Identification
MUNI/A/0999/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt specifického výzkumu se zabývá hodnocením inovační výkonnosti regionů a možnostmi jejího zvyšování prostřednictvím různých typů inovačních nástrojů. Touto tematikou se řešitelé projektu dlouhodobě zabývají a projekt tak svým zaměřením navazuje na předchozí výzkumné projekty realizované na Katedře regionální ekonomie a správy (KRES). Jedná se zejména o projekty specifického výzkumu (např. MUNI/A/1244/2014, MUNI/A/0783/2013, MUNI/A/0866/2010), ale také o další typy řešených projektů (např. grantový projekt GA402/08/0071). Projekt vychází z myšlenky, že dobrá znalost inovačních charakteristik regionu umožňuje správné a efektivní nastavení inovační politiky. Proto je nutné rozvíjet metodiku pro měření regionální inovační výkonnosti a typologizaci regionů a současně hledat vhodné a účinné nástroje na podporu inovačních aktivit. V těchto oblastech je možné a nezbytné hledat inspiraci v úspěšné zahraniční praxi. Předmětem výzkumu budou inovační výkonnost, typologie regionů, inovační bariéry, inovační a regionální politika, inovační strategie, inovační nástroje a aktéři inovačních procesů. Úkolem projektu je zejména podpořit zapojení studentů magisterského a doktorského studia do aktivit výzkumného týmu KRES a tím přispět ke zvýšení kvality závěrečných prací, zvýšení motivace k doktorskému studiu a zvýšení publikačních aktivit celého řešitelského týmu. Z uvedených důvodů jsou významnou součástí řešitelského týmu studenti, jejichž disertační a diplomové práce se zaměřují na hledání inovačních bariér a nástroje ke zvyšování inovační výkonnosti.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.