Project information
Řízení výkonnosti ve veřejné správě - teorie vs. praxe v České republice a v jiných zemích střední a východní Evropy (Řízení výkonnosti ve veřejné správě)

Investor logo
Project Identification
GA16-13119S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Navrhovaný projekt se zaměřuje na jedno z velmi diskutovaných témat řízení ve veřejném sektoru - na řízení výkonnosti institucí veřejné správy. Řízení výkonnosti ve veřejném sektoru se stalo důležitou součástí teorie a praxe zejména od devadesátých let 20. století v návaznosti na myšlenky New Public Managementu (NPM). Projekt staví na tom, že NPM literatura, která se týká teorie i praxe řízení ve veřejném sektoru, je v regionu střední a východní Evropy (SVE) značně roztříštěná a relativně mladá, a výzkum se dosud více a systematicky nezaměřoval na reálné efekty implementace nových nástrojů do procesů veřejné správy, včetně řízení výkonnosti. Projekt se snaží přispět teorii a praxi řízení ve veřejném sektoru ve specifických podmínkách tranzitivních zemí z regionu SVE, a to s důrazem na praxi v České republice. Hlavním cílem projektu je identifikovat praxi řízení výkonnosti v české veřejné správě, testovat (s využitím metod kvantitativní analýzy dat) faktory, které především praxi ovlivňují, a porovnat českou praxi s praxí v jiných zemích SVE.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.