Project information
Analýza skandinávské metodologie online vzdělávání pro univerzitní studium osob ve výkonu trestu

Investor logo
Project Identification
0256/2015
Project Period
9/2015 - 10/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Norwegian School of Theology

Norsko je jedním z iniciátorů tzv. skandinávského modelu online vzdělávání pro osoby ve výkonu trestu. Tento systém je velmi propracovaný a jeví se jako trvale udržitelný pro zainteresované vzdělávací subjekty i věznice. Z tohoto důvodu bychom rádi vyslali čtyři odborníky z Masarykovy Univerzity na partnerskou univerzitu - Norwegian School of Theology, kde by získali dostatek informací o příslušné metodologii vzdělávání a následně by připravili dokumentaci o možnostech využití ICT pro rozšíření univerzitní výuky pro osoby ve výkonu trestu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.