Project information
Hodnocení účelnosti rozvojových projektů - praktická aplikace a konceptualizace dosažených výseldků

Project Identification
MUNI/A/1197/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Hlavním cílem navrženého projektu je kritické posouzení výsledků aplikace vzorových/modelových přístupů k hodnocení společenské účelnosti veřejných rozvojových projektů dosažených v rámci předchozího výzkumu. V tomto kontextu bude i nadále kladen důraz na integrované pojetí zohledňující relevantní teorie regionálního rozvoje (zejména originální integrační teorii udržitelného regionálního rozvoje vytvořenou na KRES ESF), komplexní posouzení efektivní poptávky a územně a věcně orientovanou specifikaci typových skupin projektů při respektování jejich hierarchického významu. Z praktického pohledu pak bude největší pozornost orientována na konceptualizaci získaných výsledků cílenou na zkvalitnění české hospodářské a regionální politiky v systémovém kontextu Politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.