Analýza potenciálů začínajících podniků (Start up)

Project Identification
MUNI/A/0919/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Výzkum je zaměřen na identifikaci a následnou analýzu potenciálů začínajících podniků, označovaných jako „start up“. Lze ho rozčlenit na dvě oblasti, a to konkrétně na oblast teoretického výzkumu předpokládaných potenciálů a omezení (bariér) vyplývajících ze studia zahraničních materiálů, a na empirickou část zaměřenou na dotazníkové šetření studentů studujících vybrané předměty, u kterých je možno předpokládat zájem o založení nového podniku, tedy „start up-u“. V rámci specifického výzkumu by tak byla uskutečněna koncentrace dosavadních poznatků jak po teoretické stránce, tak po stránce propojení teorie s praxí. Tato konfrontace teorie a praxe by následně byla využita pro formulování zásadních oblastí bližšího zkoumání v oblasti „start up-ů, s jejich následnou možností využití v pedagogické praxi na katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.