Project information
Teoreticko-metodologická východiska regionálního hodnocení rozvojových projektů a jejich verifikace na vybraných příkladech (TMVRKRPVVPMVJKPTVZVK-24356879-213465789KresEsfMuBr)

Project Identification
MUNI/A/0768/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Hlavním cílem projektu je vytvoření nové metodiky regionálního hodnocení účelnosti veřejných rozvojových investičních projektů (rozšíření metody Territorial impacts assessment používané Evropskou komisí na programové úrovni na projektovou úroveň). Metodika zohlední výsledky hodnocení kvality podnikatelského prostředí (KPP) a kvality sociálního prostředí (KSP), představujících základní komponenty integrované teorie udržitelného regionálního rozvoje vzniklé na KRES ESF. Hlavní nástroje posuzování různorodých potenciálních dopadů veřejných projektů budou představovat interaktivní matice regionálních dopadů (strukturální hodnocení dopadů na jednotlivé faktory KPP a KSP), využitelné na mikroregionální i mezoregionální hierarchické úrovni, a dále typové resp. "stakeholderovské" soustavy relevantních kritérií (komparativní hodnocení významového pořadí projektů). Verifikace vytvořené metodiky pak bude provedena na typových skupinách orientovaných jak na rozvoj infrastruktury (např. dopravní), tak na řešení specifických problémů (např. regenerace brownfields).

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.