Project information
Role aktérů a význam nástrojů regionálního rozvoje v podmínkách znalostní ekonomiky (RAVYZNARR)

Project Identification
MUNI/A/0783/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt navazuje na předchozí projekty specifického výzkumu MUNI/A/0866/2010 „Podnikatelské prostředí jako zdroj inovačního potenciálu a rozvoje regionů“ a MUNI/A/0745/2012 „Potenciál rozvoje regionů a možnosti jeho ovlivnění v kontextu kohezní politiky EU“ a další výzkum realizovaný na Katedře regionální ekonomie a správy. Projekt se zaměřuje na hodnocení disparit v socio-ekonomické úrovni rozvoje regionů, možnosti jejich ovlivnění ze strany aktérů regionálního rozvoje a analýzu nástrojů, které jsou aktérům k dispozici. Regionální disparity budou uvažovány především ve vztahu k současným zdrojům konkurenceschopnosti, za které jsou považovány zejména inovace a tvorba a šíření nových znalostí. V tomto kontextu bude věnována pozornost také kohezní politice EU, jejíž realizace je výrazně ovlivněna právě orientací priorit na tvorbu a šíření znalostí a inovací. Předmětem zkoumání budou regionální rozdíly v inovační výkonnosti a dosažených parametrech znalostní ekonomiky, nástroje používané k podpoře regionálního rozvoje a znalostní ekonomiky, aktéři regionálního rozvoje a přístupy veřejné správy. Smyslem projektu je také umožnit studentům aktivně se zapojit do výzkumné činnosti a výzkumného týmu, přispět ke zkvalitnění studentských závěrečných prací a zvýšit publikační výstupy všech členů řešitelského týmu.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.