Chemická a elektrochemická analýza purinových derivátů (CECAP)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
LH13053
Project Period
3/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Notre Dame

Projekt je zaměřen na chemickou a elektrochemickou analýzu biochemicky a farmaceuticky významných purinových derivátů. Cílem je nejen syntéza diverzně substituovaných purinů metodou na pevné fázi, ale i výzkum a vývoj sensitivního, levného a jednoduchého senzoru za použití moderních elektrochemických technik.

Publications

Total number of publications: 43


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.