Vytváření společných studijních programů MU ve spolupráci se zahraničními institucemi

Project Identification
ROZV/CSM1/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Centre for International Cooperation
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Institute for Further Education in Healthcare Brno
University of Ljubljana
Karl-Franzens-Universität Graz
Aarhus Universitet
University of Tampere
Universita Piemonte Orientale
Universita degli Studi di Trento
University of Primorska
Universiteit Utrecht
University of Rennes 2

V souladu s prioritami dlouhodobého záměru MU na období let 2011-2015 a strategií v oblasti internacionalizace se univerzita zaměřuje na rozvoj a rozšíření nabídky cizojazyčných, zejména anglických, studijních programů. Specifickou formu mezinárodní spolupráce představují společné studijní programy typu „joint/double degree“ připravené ve spolupráci se zahraničními institucemi. Tyto programy představují institucionální a dlouhodobou formu spolupráce se zahraničními institucemi, jejímž nezbytným předstupněm je mobilita studentů a akademických pracovníků a vývoj nabídky studia v cizích jazycích.

V rámci předkládaného projektu bude v rámci MU podpořeno vytvoření celkem 7 společných studijních programů na 5 různých fakultách MU:

Fakulta sociálních studií

  • European Governance
  • International Joint Master Degree in Cultural Sociology
  • Homeland Security Studies

Ekonomicko-správní fakulta

  • Public Economics and Public Finances

Fakulta sportovních studií

  • Applied Kinesiology

Fakulta informatiky

  • Master of Science programme in Informatics, with the specialization in ICT security

Filozofická fakulta

  • Academic Study of Religion

Koordinaci přípravy studijních programů v rámci MU bude zajišťovat Centrum zahraničních studií MU (CZS). CZS bude poskytovat poradenský servis a metodické vedení pro jednotlivé řešitele společných studijních programů na fakultách a současně zajistí vytvoření jednotného celouniverzitního systému podpory společných studijních programů a bude realizovat aktivity směřující k obecnému zvýšení povědomí o problematice společných studijních programů v rámci MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.