Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek II (VVMPS)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0789/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Mezinárodní právo soukromé zažívá v posledních letech významné změny. Ty jsou dány vnějšími vlivy, které mají dopad na vnitřní vývoj doktrín. Pokud jde o vnější vlivy lze zdůraznit zejméne elewktronizaci, europeizaci a právní pluralismus. Výzkumný tým v roce 2012 rozpracoval jednotlivé kategorie. Proběhly semináře a dílčí výsledky byly ověřeny na fakultních seminářích a konferencích. Projekt je zaměřen na veřejnou publikaci výsledků týmu a na zahraniční publikaci. Tomu odpovídá i struktura požadavků a výstupy.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.