Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (malé a střední podniky)

Investor logo
Project Identification
M00200
Project Period
3/2012 - 2/2014
Investor / Pogramme / Project type
Office of the Government of Lower Austria
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Krajská hospodářská komora jižní Moravy
FHWien-Studiengänge der WKW

Projekt naváže na práci Centra konkurenční schopnosti ČR. Zaměří se na malé a střední podniky v regionech Jihomoravský kraj a Vídeň. Bude se zabývat hlavně inovacemi vhodnými pro malé a střední podniky, které jsou nutné v důsledku ekonomické krize a společného příhraničního trhu. V projektu bude řešena i příslušná legislativa týkající se fungování malých a středních podniků v regionu. Bude akcentována zpětná vazba mezi podniky a vysokými školami, která bude koordinována KHK JMK. V rámci projektu proběhnou semináře pro malé a střední podniky snažícími se působit na společném trhu. Dojde k výměně studentů a užší spolupráci akademických pracovníků z MU a FH Wien. Budou zpracovány mezinárodní odborné publikace.

Publications

Total number of publications: 37


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.