Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek (VVMPS)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0924/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Mezinárodní právo soukromé prožívá v posledních letech velmi významné změny. Ty jsou dány vnějšími vlivy, které mají dopad na vnitřní vývoj doktrín. Pokud jde o vnější vlivy lze zdůraznit zejména tři z nich, které je možné označit zkratkou EGE – europeizace, globalizace a elektronizace. Tyto jevy se projevují v řadě momentů – od kolize zdrojů právní úpravy v důsledku výrazného právního pluralismu, přes uchopení vazeb jednotného hmotného a jednotného či národního kolizního práva až po segmenty narušující tradiční hranice právních řádů. Vnitřní vlivy lze opět zjednodušeně uvést jako „boj mezi řádem a pragmatismem v řešení“, „uchopení nových témat“ daných vzrůstajícím významem určitých problematik a jejich průnikem s mezinárodním právem soukromým (zejména právo duševního vlastnictví, ale také problematika související s ochranou soukromí a pomluvou, či otázka uchopení pozice strany, která je v hmotném právu považována za stranu slabší), opět řešení právního pluralismu naprosto zahlcujícího tuto oblast. Nesporně vážnou otázkou je dnes i vůbec uchopení základního konstrukčního prvku mezinárodního práva soukromého, tj. mezinárodního prvku.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.