Project information
Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU (Inovace výuky práva)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0189
Project Period
11/2010 - 10/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
The Office of the Czech Ombudsman
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V důsledku inovace studijních programů ESF MU došlo k zásadní změně systému začlenění právní výuky do studijních programů. Byl snížen rozsah povinné právní výuky, naopak se zvýšil podíl volitelných právních předmětů. Vznikl tak problém získání potřebných vstupních znalostí pro úspěšné zvládnutí právních předmětů. Cílem projektu je tvorba softwarové podpory, která umožní integrování právních předmětů do nových studijních programů oborů Finance a Finanční podnikání a umožní osvojit si nezbytné znalosti pro úspěšné absolvování právních předmětů. Projekt reaguje na potřeby právní výchovy ekonomů. Zvýšenou pozornost věnuje problematice právní ochrany drobných investorů, spotřebitelů a právní ochrany hospodářské soutěže. Softwarová studijní podpora výuky práva spolu s novými navazujícími postupy při výuce právních a ekonomických předmětů přispěje ke zvýšení právního vědomí studentů a k získávání komplexních znalostí o tržních a finančních mechanismech rozvoje hospodářství.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.