Project information
Rozvoj aktivizujících rolí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě

Project Identification
ROZV/7/11/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě oslaví v roce 2010 dvacet let svého trvání. Tato úspěšná a dlouhodobá tradice seniorského vzdělávání konvenující s dlouhodobým záměrem univerzity je na druhé straně vyvažována velkým a stále rostoucím zájmem účastníků o vzdělávací aktivity. Sama rozmanitost organizačních forem a výukových metod s podporou informačních a komunikačních technologií jsou bezesporu meritem úspěšnosti programu celoživotního vzdělání zvaného U3V. Demografických studie nás informují o tom, stoupá průměrný lidský věk a předpovídají, že již kolem r. 2020 bude ve vyspělých evropských státech podíl obyvatel starších 60 let dosahovat 30%. Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Důležitým úkolem, který před námi stojí je budování mezigeneračního dialogu, zapojení seniorů na účasti při řešení společných úkolů při současném otevření zdrojů a příležitostí, které může Masarykova univerzita nabídnout. Univerzity třetího věku v Evropě již po několik desetiletí obohacují a zkvalitňují životy seniorů a plní několikeré role zejména pak společenské či seberealizační, naplňují touhu po vzdělání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.