Zpřístupnění obtížně dostupných dokumentů prostřednictvím el.prezenční výpůjčky na MU (EPV-MU) (EPV-MU)

Project Identification
FRVS/573/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Support Centre for Students with Special Needs
Keywords
digitization; electronic loan

"E-prezenční výpůjčka" je zpřístupňování naskenovaných knih z fondu knihovny uživatelům k lokálnímu prohlížení na vyhrazených počítačích a tisku v budově knihovny bez možnosti vytvořit si elektronickou kopii. Jejím účelem je kompenzovat omezenou dostupnost cenných a žádaných knih pro studijní účely ve fondu knihoven MU a usnadnit k nim uživatelům přístup. Projekt řeší digitalizaci vybraných nejžádanějších knih a vytvoření jednotného systému elektronické prezenční výpůjčky v knihovnách Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.