Projevy overtourismu a jejich hodnocení z hlediska pilířů udržitelnosti (POJEHO)

Project Identification
MUNI/A/1561/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt specifického výzkumu tematicky navazuje na projekt MUNI/A/0981/2019 Overtourism v destinacích ČR a hlouběji rozpracovává danou problematiku. Stejně tak projekt volně navazuje a doplňuje již ukončené nebo aktuálně řešené projekty na katedře regionální ekonomie a správy, která se dlouhodobě věnuje problematice udržitelného rozvoje regionů. Projekt se věnuje klíčovým ekonomickým, environmentálním a sociokulturním dopadům cestovního ruchu ve vybraných destinacích. Jeho hlavním cílem je identifikovat projevy a dopady overtourismu v destinacích, v nichž tento jev indikují kvantitativní data, a to pomocí kvalitativních metod, především hloubkových semistrukturovaných rozhovorů. Za nosné výstupy projektu jsou, kromě nových poznatků z výzkumu, považovány publikace v odborném časopise a příspěvky na mezinárodních konferencích. Podstatnou součástí projektu jsou také šetření, jejichž formát bude záviset na aktuální epidemiologické situaci v ČR.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.