Patogenetický význam nespecifické imunity u některých poruch imunitního systému (Nespecifická imunita)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1412/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Návrh je zaměřen především na poruchy funkce granulocytů a komplementového systému, ale i na další imunopatologické stavy, zejména dětského věku.
V oblasti komplementového systému budeme zkoumat především význam intracelulárního komplementu nemocných s eosinofilním astmatem (Mgr. P. Slanina, Mgr. J. Štíchová).
Budou sledovány i některé změny ve fenotypu aktivaci eozinofilů u nemocných s eozinofilním astmatem.(CVID) (Mgr. J Štíchová).
U pacientů s hereditárním angioedémem bude dále probíhat studium vztahu genotypu a fenotypu, kdy ve skupinách rozdělených podle závažnosti klinické manifestace budou analyzována transkriptomická i genomická data s cílem identifikovat genetické faktory, které ovlivňují průběh onemocnění a výskyt komplikací (Mgr. H. Grombiříková).
V oblasti granulocytů bude náplní práce zejména studium fenotypu low density neutrophils (LDN) u hypogamaglobulinemických pacientů a při komplikacích v pooperačním období. (Mgr. P. Slanina).
Nadále budou sledovány některé klinické a laboratorní aspekty sekundárního imunodeficitu, který se vyvíjejí u dětských pacientů po léčbě rituximabem (Dr. E. Hlaváčková).
Rovněž se budeme zabývat detekcí monogenních příčin nespecifických střevních zánětů vzniklých v časném období do 6 let věku dítěte (Mgr. V. Bíly) i autoimunitních cytopenií (Mgr. H. Grombiříková), jakož i genových variant modifikujících průběh zmíněných onemocnění. Zvláštní pozornost bude věnována mutacím nacházejícím se v intronech a potenciálně ovlivňujících sestřih mRNA..

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.