Faktory ovlivňující pracovní výkon 2020

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1203/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na předchozí výzkumy zaměřené na vztah mezi pracovním výkonem a různými charakteristikami, které ho ovlivňují. Je tvořen několika studiemi. První se věnuje psychologickému kapitálu a jeho antecedentům. Druhá se věnuje mediačnímu vlivu pracovní angažovanosti na vztah mezi gamifikací a pracovním výkonem. Třetí se věnuje replikaci studie zaměřené na vliv sdílené bolestivé zkušenosti na skupinovou spolupráci. Čtvrtý se věnuje vytvoření norem Dotazníku přístupu k vedení lidí.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.