Přechodný pobyt zletilého rodinného příslušníka občana EU pohledem unijního, českého a německého práva

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1400/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt se zaměřuje na zmapování vývoje přechodného pobytu zletilých rodinných příslušníků v judikatuře Soudního dvora EU. Pozornost bude věnována samotné definici rodinného příslušníka občana EU, nejen jak ji zná pobytová směrnice, ale i tomu, jak definují rodinného příslušníka české a německé národní předpisy. Konkrétně bude provedena analýza, zda se členské státy drží striktně znění směrnice, či se od něj odchylují. Dále bude zkoumáno, jak Česká republika a Německo reflektují vývoj judikatury Soudního dvora v národním právu a který ze dvou zmíněných členských států nabízí příznivější právní úpravu pro rodinné příslušníky občanů EU.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.