Teritoriální marketing v úspěšných regionálních inovačních systémech (TEMARIS)

Project Identification
MUNI/A/0895/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Teritoriální marketing je jedním z nástrojů, jak pomoci zatraktivnit určitou lokalitu na základě její kvality. Zaměřuje se na budování image a propagaci určitého místa, přičemž vychází a navazuje na zvláštní specifika a jedinečnost tohoto území. Účelem takového marketingu je prezentovat danou lokalitu jako místo, kde lidé chtějí žít a pracovat. V současné době, kdy inovace jsou považovány za hlavní motor konkurenceschopnosti, existuje řada regionů, které budují svůj brand jako místo atraktivní pro výzkum, vývoj a inovace. Projekt se zaměřuje na koncept teritoriálního marketingu a jeho spojitost s inovačně úspěšnými regiony. Projekt tematicky souvisí s disertačními pracemi studentských členů řešitelského týmu i s širším výzkumem, který je prováděn na katedře regionální ekonomie a správy.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.