Finanční vzdělávání

Project Identification
MUNI/A/0996/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt "Finanční vzdělávání" je zaměřen na analýzu dat mezinárodní povahy v oblasti finanční gramotnosti, respektive finančního vzdělávání. Podnět vychází ze současného projektu "Finanční gramotnost v ČR" (realizační období je kalendářní rok 2019). Tento projekt dal za vznik mnoha podnětům k mezinárodní analýze, a tedy i zpracování dat v oblasti finančního vzdělávání na mezinárodním poli. Projekt částečně vychází z negativní zkušenosti s projektem v "českém prostředí", který ukázal minimální zájem subjektů (konkrétně základních škol) o zapojení se do daného šetření.

Cílem projektu je ověřit možnosti získání mezinárodních (případně zahraničních dat) pro oblast finančního vzdělávání, tedy pro oblasti zkoumání finančního vzdělávání). Výchozí databází, od které se očekává zisk dat, je databáze "PISA". Konkrétně bude pak projekt zaměřen na analýzu potenciální země pro srovnání úrovně finanční gramotnosti s Českou republikou, tedy takové země, která se bude svým vzdělávácím systémem v oblasti finanční gramotnosti podobat systému fungujícímu v České republice.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.