Faktory ovlivňující pracovní výkon

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1376/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na vztah mezi pracovním výkonem a různými charakteristikami, které ho ovlivňují. Je tvořen několika studiemi. První se věnuje psychologickému kapitálu (PsyCap) a jeho vztahu k pracovnímu chování. Druhá se věnuje mediačnímu vlivu pracovní angažovanosti na vztah mezi gamifikací a pracovním výkonem. Třetí je zaměřena na vztah mezi odpoutáním se od práce, pracovním stresem, well-beingem a pracovním výkonem. Dílčími části návrhu projektu se věnují validitě metod používaných při výběru pracovníků a vnímání žen na vedoucích pozicích v různých kulturách .

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.