Doplnění výukových materiálů Mikroekonomie I o videonahrávky obtížných partií a vynechané látky (Videonahrávky v Mikroekonomii I)

Project Identification
MUNI/FR/1427/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je doplnit studijní materiály předmětu Mikroekonomie I (fakultně povinný předmět pro všechny prezenční i kombinované studenty ESF MU) o videonahrávky, které pokryjí dvě oblasti: 1) obtížné partie látky a potřebné matematické základy budou pokryté krátkými videonahrávkami stylu Coursera zacílenými vždy právě na jedno téma; 2) látka, která je nyní určena pro samostudium, bude pokrytá videonahrávkou. Důraz bude položen na praktickou aplikaci látky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.