Inovace předmětu Pojišťovnictví 2 se zaměřením na posilování praktických aspektů vzdělávání prostřednictvím odborníků z praxe (Inovace POJ2)

Project Identification
MUNI/FR/1184/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem řešení projektu je prostřednictvím inovace obsahové náplně předmětu Pojišťovnictví 2 na navazujícím stupni studia zkvalitnit výuku stěžejních tematických celků pro prezenční i kombinovanou formu studia. Zdůrazněna bude vazba k relevantním přednášeným tématům. Půjde o inovaci předmětu Pojišťovnictví 2 především se zaměřením na posilování praktických aspektů vzdělávání prostřednictvím odborníků z praxe. Projekt je v souladu s „Dlouhodobým záměrem MU 2016-2020", se strategickou prioritou 2.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.