Rozvoj dovedností a znalostí pro zvládání nečekaných situací (Nečekané)

Project Identification
MUNI/A/1223/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem předkládaného projektu specifického výzkumu je na třech úrovních analýzy (jednotlivec – tým – organizace) identifikovat a hlouběji analyzovat dovednosti a znalosti, které umožňují členům organizace chovat se v neznámých a překvapivých situacích tak, že svými rozhodnutími a činy zároveň zvyšují organizační odolnost. K tomu bude sloužit studium chování členů vybrané organizace, kteří byli ve zvýšené míře vystaveni nečekaným situacím a krizím. Analyzovány budou přitom nejen neznámé situace, které se podařilo úspěšně vyřešit, ale také situace, které se úspěšně vyřešit nepodařilo. Součástí výzkumu bude také analýza systémů organizace, které chování posilující organizační odolnost v překvapivých a neznámých situacích umožňují, podporují, nebo znemožňují.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.