Ztráta hmoty v pozdních fázích vývoje hmotných hvězd

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA18-05665S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Astronomical Institute of the ASCR, v. v. i.

Hmotné hvězdy patří k nejvýznamnějším objektům určujícím vývoj vesmíru. Hmota, hybnost a ionizující záření pocházející z hmotných hvězd ovlivňují zásadním způsobem vývoj galaxií s probíhající tvorbou hvězd již od úsvitu vesmíru. Jednou z nejdůležitějších vlastností hvězd je rychlost ztráty hmoty, což je množství hmoty, kterou hvězdy ztrácí za jednotku času, neboť určuje míru obohacení mezihvězdného prostředí a ovlivňuje ionizující záření. Projekt poskytne věrohodné předpovědi rychlosti ztráty hmoty pro hmotné hvězdy v pozdních vývojových stadiích. Předpovědi získáme s využitím vlastního unikátního globálního modelu. Budeme studovat veleobry typu B a A a určíme teplotní mez větru hnaného zářením. Budeme modelovat větry Wolfových-Rayetových hvězd, horkých potrpaslíků a centrálních hvězd planetárních mlhovin. Určíme vliv rentgenového ozařování větru u rentgenových dvojhvězd s hmotnou složkou. Studium limitních případů poskytne náhled na epizodickou ztrátu hmoty.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.