Analýza možností podpory rozvojových os jako nástroje zvyšování regionální konkurenceschopnosti - demonstrační studie Jihomoravského kraje (anlyza/osy/jmkraj)

Project Identification
MUNI/A/0896/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Podstatou navrženého projektu je multikriteriální vyhodnocení kvality rozvojových os (propojujících jednotlivé póly rozvoje včetně přeshraničních propojení metropolí) jako výchozí informace pro tvorbu optimálních strategií podpory zlepšování konkurenční pozice regionů. V tomto kontextu bude řešení projektu teoreticko-metodicky zarámované vytvořenou pracovní teorií integrovaného a udržitelného regionálního rozvoje, vytvořenou na KRES ESF. Konkrétním základem řešení bude hodnocení podnikatelské a residenční atraktivity, odrážející relevantní primární (podnikatelsky orientované) i sekundární (sociálně orientované) preference potenciálních investorů. Strategicky významným výstupem projektu pak bude konceptualizace dlouhodobé strategie podpory, reflektující zákonitosti vývojové a hierarchické diferenciace území, provedené na demonstrativním příkladu Jihomoravského kraje.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.