Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a implikace pulsujících funkčních regionů

Investor logo
Project Identification
GA16-13502S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt se zabývá úlohou prostorové neurčitosti v organizaci regionálních systémů. Kontinuální charakter geografických jevů způsobuje při klasifikaci těchto jevů (regionální taxonomii) různou míru neurčitosti, vznikají neostré regionální třídy (regiony). Projekt se blíže zaměří na problematiku neostrých (fuzzy) funkčních regionů. Projekt bude identifikovat několik variant funkčních regionálních systémů na území České republiky (respektive Slovenska), určí míru neostrosti funkčních regionálních tříd, identifikuje geografické charakteristiky zodpovědné za tuto neostrost a navrhne metodu, jak prostorovou neurčitost funkčních regionálních systémů snížit, optimalizovat. Analýzy neostrosti v regionálních systémech budou využity k identifikaci pulsujících funkčních regionů, jak v čase, tak v prostoru. Optimalizované varianty funkčních regionálních systémů budou využity pro vybrané úlohy v oblasti prostorové analýzy, hodnocení variability geografických dat a užití pro administrativní účely.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.