Hospodářská politika v EU a ČR II

Project Identification
MUNI/A/1223/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předložený projekt specifického výzkumu navazuje na dřívější projekty, které byly více zaměřeny na hospodářskou politiku v ČR a institucionální aspekty českého ekonomického prostředí. Nový projekt posunul své těžiště více k analýze vybraných a dlouhodobě nosných témat hospodářské politiky v EU a ČR. Letošní projekt rozvíjí výstupy projektu z roku 2014. Hlavním cílem projektu je zapojení studentů doktorského a magisterského studia do vědecké činnosti katedry a to v rámci témat z hospodářské politiky, která jsou pro rozvoj katedry klíčová.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.