Rozvoj regionů prostřednictvím inovací

Project Identification
CZ/FMP.16/0405
Project Period
5/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Záměrem projektu je rozvíjet model spolupráce univerzit s institucemi veřejné správy. Předpokladem takového rozvoje je i mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností se zapojeným slovenským partnerem Trenčianskou univerzitou. Vzájemná spolupráce bude spočívat v hledání a přípravě společného postupu při rozvoji univerzit směrem k větší spolupráci s praxí (veřejnou správou) - analýza stávajícího stavu a potenciálu, hledání nových možností, vytváření nových nástrojů, konzultace dosavadních výsledků výzkumů a konzultace aplikace vlastního výzkumu v praxi. Dalšími zapojenými partnery jsou Mikroregiony Hrušovansko a Nový Dvůr.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.