Vzorec a vývoj sociální mobility v České republice v letech 1990 až 2010 (VVSM)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA14-29111S
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je v mezigeneračním pohledu zmapovat nerovnosti spojené s pozicemi na českém trhu práce (třídní nerovnosti), ukázat jejich vývoj a proměnu, a přitom odpovědět na otázku, jak společenská změna v minulých dvaceti letech (od socialismu ke kapitalismu) ovlivnila tyto nerovnosti. Základní otázka projektu je: jaký je vzorec a vývoj absolutní a relativní sociální mobility mezi lety 1990 až 2010 a jaké faktory sociální mobilitu ovlivňují. Aby mohlo být na tuto otázku odpovězeno, bude vytvořena datová báze z 22 surveys, které byly realizovány v minulých 20. letech v ČR a které obsahují všechny relevantní proměnné k identifikaci třídních pozic (EGP/ESeC) a analýze sociální mobility/fluidity. Výsledky budou časopisecky publikovány (2 statě v angličtině a 1 v češtině v impaktovaných sociologických časopisech) a budou využity v odborné diskusi o proměnách nerovností v české společnosti mezi lety 1990 až 2010.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.