Regulace trhu dopravních služeb – modely, metody a aplikace (ReDoS)

Project Identification
MUNI/A/0781/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Navrhovaný projekt řeší problematiku regulace trhu dopravních služeb jako specifického segmentu národní ekonomiky. Studenti magisterských a doktorských studijních programů zpracují pod vedením svých vedoucích a školitelů dílčí výzkumné projektové úkoly v souladu se zaměřením svých diplomových a disertačních prací. V jednotlivých projektech bude ověřena metodika detekce narušení hospodářské soutěže, komparace a evaluace vhodných řešení. Projekty budou zaměřeny na metodiku vymezení relevantních trhů, analýzu chování subjektů na regulovaných a neregulovaných trzích v odvětví a na identifikace distorzí vyplývajících z regulace. Výstupy projektu budou využity v diplomových a disertačních pracích studentů a v samostatných publikacích.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.