Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů (Praxe a stáže 2)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0280
Project Period
1/2011 - 6/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Československá obchodní banka, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Jihomoravská plynárenská, a.s.
Rödl & Partner Consulting, s.r.o.
AWD Česká republika s.r.o.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou studenti VŠ.
Cílem projektu je inovovat studium a procesy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity tak, aby odpovídaly požadavkům trhu práce a znalostní ekonomiky.
Prostředkem k dosažení tohoto cíle je komplexní inovace systému praktické výuky na fakultě.
Jako základní komponenty této inovace slouží inovace 39 předmětů zapojením externích odborných lektorů z praxe do výuky a zřízení povinnosti absolvování praxe či stáže pro všechny studenty graduálního studia. Prostředkem, který to umožní, je vybudování partnerské sítě odběratelů studentů na praxi a stáž o dostatečné absorpční kapacitě a vysoké kvalitě. V aktivitách projektu bude využito multioborovosti (spolupráce s Právnickou fakultou MU, Centrem pro transfer technologií, partnery projektu a mezi katedrami) a komplementárně také monitoringu trhu práce.
Díky tomuto projektu bude inovováno celkem 39 předmětů s vazbou na praktickou výuku a beneficienty bude 1 466 studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.