Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Business Management


Office: 545
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5570
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Ing. Eva Švandová, Ph.D. Born November 20, 1979 in Pardubice two children
Department/Faculty/University
 • Faculty of Economics and Administration, Department of Corporate Economy
Function, current position
 • Assistant professor
Education and academic qualifications
 • 2003-2014: doctoral studies, Faculty of Economics and Administration, Department of Corporate Economy, the topic of the Ph.D. thesis - Organizing purchasing function in multiunit structures
 • 1998 - 2003: Engineering studies, Faculty of Economics and Administration, Department of Commerce, the theme Contemporary trends in corporate sector organizations
Professional experience
 • 2015 - present: Assistant professor, Faculty of Economics and Administration, Department of Corporate Economy
 • 2003 - 2014: Assistant, Faculty of Economics and Administration, Department of Corporate Economy,
 • 2007 - 2009 External lecturer, Faculty of Music of Janáček Academy of Performing Arts
 • 2006: Publishing house DIDAKTIS, the position of project assistant
 • 2005: Holland Trade House, Ltd., the position of project assistant
Teaching activities
 • Lecturer - Intercollegiate Student Competition MUNISS, subject Reviving the center of Brno
 • Teacher - Economics and organizational consulting; Business Management in the Czech Republic, Business Economics, Management
Research activities, research projects, grants
 • 2016: Internal (specific) university research project - Innovation capability as the basis for measuring innovation performance of the organization, researcher
 • 2012 to 2014: Development of SMEs in border regions, project manager, research work focused on interorganizational cooperation (cooperation with FH Wien)
 • 2005 - 2009: Research Centre for Competitiveness of the Czech economy, Assistant
 • 2005 - 2007: Identification of sectorial clusters in the region of South Moravia, Czech grant agency
 • professional focus: innovation management and measurement, management of supplier-customer relations, organizational design, knowledge management, interfirm cooperation, analysis of social networks
Professional stays abroad
 • 2005: Polnet, Summerschool at the University of Konstanz
Major publications
 • ŠVANDOVÁ, Eva. Organizing purchasing function with respect to its strategic role in multiunit organization. In Martin Rich. 13th European Conference on Management, Leadership and Governance. 2017. vyd. Reading, UK: ACPI, UK, 2017. s. 480-488. ISBN 978-1-911218-64-7. URL info
 • ŠVANDOVÁ, Eva. Prize for best presentation at the VI Postgraduate Conference ESGHT 2015. Management, Hospitality and Tourism School, University of the Algarve, Portugal, 2015. URL info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Velikost podniku a struktura nákupu. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Mendelo zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 60-65. ISBN 9788073920210. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza dodavatelských vztahů. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 313-374, 61 s. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelé. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 233-275, 42 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza důležitosti jednotlivých kritérií výběru dodavatele. In Mladá veda 2007. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-8069-970-3. info
 • ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. The analysis of formal and informal relations within companies in business gaming simulation. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 1-19. ISSN 1306-1089. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Intra-organizational communication and its impact on the company success. In X. International Conference of Doctoral Students, Brno, September 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 13-13. ISBN 80-210-4156-0. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu odběratele. In Vývojové tendence podniků II. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 281-332, 51 s. ISBN 80-210-4133-1. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Empirická šetření v oblasti inovací. In Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 310-321, 11 s. CVKS. ISBN 80-210-4157-9. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Metody analýzy komunikačních vazeb v podniku. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2006. s. 767-777, 10 s. ISBN 80-245-1091-X. info
 • SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva a Jan ŽÁK. Směr vývoje síťových struktur. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 187-194, 7 s. ISBN 80-210-3414-9. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Pozitiva a negativa outsourcingu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003. s. 1-4. ISBN 80-214-2518-0. info

2016/03/07

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.