Institut cestovního ruchu

Institut cestovního ruchu INCERU je specializovaným akademickým pracovištěm Masarykovy univerzity při katedře Regionální ekonomie a správy ESF MU. Institut cestovního ruchu byl zřízen jako platforma pro mezioborovou fakultní, mezifakultní, meziuniverzitní a mezinárodní spolupráci ve výzkumu a výuce cestovního ruchu a zpracování koncepce jejího výzkumného programu a plánu rozvoje na období 2015–2020. Založením Institutu bylo vytvořeno moderní vědecké pracoviště, a to jednak na bázi spolupráce akademických pracovníků v programu Hospodářská politika a správa ESF MU, jednak s cílem dlouhodobé spolupráce v oboru cestovního ruchu z významnými domácími a zahraničními vysokoškolskými pracovišti.

Návaznými cíli Institutu cestovního ruchu, resp. vytýčenými činnostmi, jsou zejména:

  • mezioborová spolupráce akademických pracovníků ESF MU v oblasti základního a aplikovaného výzkumu cestovního ruchu, zejména ve fakultních a mezifakultních grantových projektech na MU
  • výchova a zapojení bakalářských, magisterských a doktorských studentů do vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, a to jak bakalářskými a magisterskými pracemi, tak spoluprací v primárním (terénním) výzkumu Institutu
  • intenzivnější rozvoj spolupráce s významnými domácími institucemi akademické i decizní sféry v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  • další rozvoj zahraničních kontaktů se slovenskými, polskými a rakouskými odborníky v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje s cílem přípravy mezinárodního projektu

Typy poskytovaných služeb:

  • zpracování odborných posudků a analýz pro oblast cestovního ruchu
  • odborné zpracování či revize strategických dokumentů v cestovním ruchu
  • zpracování CBA a CEA analýz pro oblast cestovního ruchu
  • zpracování studií proveditelnosti u projektů v cestovním ruchu
  • zpracování projektů pro čerpání dotačních prostředků v cestovním ruchu
  • zpracování odborných posudků k projektům v oblasti cestovního ruchu (komplexní posouzení projektů, včetně realizovatelnosti, efektivnosti, dopadů a udržitelnosti)

Ředitel institutu:

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

e-mail: Jiri.Vystoupil@econ.muni.cz


Kontaktní osoba institutu:

Ing. Ondřej Repík

projektový manažer

549 49 3061

e-mail: ondrej.repik@econ.muni.cz


Členové institutu:

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Ing. Martin Šauer, PhD.

Ing. Bc. Andrea Holešinská, PhD.

Ing. Ondřej Repík

Ing. Markéta Bobková


Institut cestovního ruchu INCERU
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita
Lipová 41
602 00 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.