Děkani tří fakult Masarykovy univerzity zvou na konferenci:

30 let transformace
české ekonomiky a společnosti

7. listopadu 2019 od 10 hodin
Ekonomicko-správní fakulta MU

Harmonogram konference

 9.00–10.00

Příjezd a přivítání hostů

10.00–10.15

Zahájení konference děkanem Ekonomicko-správní fakulty MU

10.15–11.00

Úvodní slovo Václava Klause

11.10–12.10

TÉMA I. Splnila ekonomická transformace očekávání?

Moderátor: Zdeněk Tomeš, vedoucí Katedry ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU

12.10–12.30

Prostor pro neformální setkání hostů se studenty ve foyer fakulty

12.30–13.10

Coffee break

13.10–14.10

TÉMA II. Kontinuita a diskontinuita práva po roce 1989

Moderátor: Martin Škop, děkan Právnické fakulty MU

14.10–14.30

Coffee break před P101

14.30–15.30

TÉMA III. Úspěchy a neúspěchy transformace politiky a společnosti

Moderátor: Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií MU

15.30–16.00

Neformální diskuse u číše vína ve foyer fakulty

16.00–17.00

Prostor pro média, rozhovory atd.

17.00

Odjezd hostů