Zemřel Antonín Peltrám, odborník dopravní ekonomie a politiky

30. 4. 2020 Martin Kvizda

S lítostí oznamujeme, že dne 23. dubna 2020 zemřel ve věku nedožitých 90 let doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc, dlouholetý spolupracovník naší fakulty a laureát pamětní medaile děkana ESF MU.

Pan docent Peltrám byl renomovaný odborník v oboru dopravní ekonomie a politiky. Podílel se na vzniku mezioborového týmu Telčská skupina a od roku 2004 se pravidelně účastnil jeho akcí. Byl členem pracovního týmu tří projektů naší fakulty v oblasti dopravní ekonomie podporovaných Technologickou agenturou České republiky a zprostředkoval navázání dlouhodobé spolupráce s mnoha odbornými akademickými i praktickými pracovišti. Podporoval vznik Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku na naší fakultě a podílel se na přípravě plánu jeho vědeckého rozvoje.

Docent Peltrám dlouhodobě podporoval mezioborový výzkum, lektoroval výstupy aplikovaného výzkumu a podílel se na odborných konzultacích a interních oponenturách. Významně tak přispěl k rozvoji vědeckého potenciálu naší fakulty. Děkujeme! Čest jeho památce.

Více článků

Přehled všech článků